top of page

תקנון לתחרות ליגת הברזל   }

בעזהי"ת

 

נקודות טקטיות בסיסיות לתחרות ליגת הברזל, ותקציר חוקים וכללי השיפוט / אליהו הנקין.

 

עקרונות טקטיים:

 

א. היות ומשקל הגוף המסכם המקסימלי של חברי הקבוצה הינו 300 ק"ג, כדאי לקחת מרווח בטחון קל. במידה ולצורך העניין נמצאים שלשה חברי קבוצה שכל אחד בעל משקל גוף בן 100 ק"ג, מספיקה חריגה קלה של אחד מהחברים כדי לאלץ את חברי הקבוצה לבחור מי ביניהם נפסל - וצריך להעמיד תחתיו מתחרה חלופי, כשכל זאת נעשה ברגע האחרון ובבהילות.

 

 

ב. במידה ונמצאים לנו שלשה חברי קבוצה אשר סך משקל הגוף המסתכם שלהם הינו 298 ק"ג, ובחרו להם משקל בנץ' פרס בן 120 ק"ג. במידה ומספר החזרות הקבוצתי המסתכם תחת המשקל יהיה 38, ולדוגמה: ראשון יבצע 16, שני יבצע 14 ושלישי 8, המשקל הנבחר נמוך מידי! אין רלוונטיות לכל חזרה קבוצתית נוספת מעבר ל-30!

 

 

ג. וכן להיפך: במידה וחברי הקבוצה ילחצו את אותם 120 ק"ג, לסך הכל 22 חזרות קבוצתיות מסתכמות, המשקל גבוה מידי! הנקודות שיתווספו על ידי המשקל הגבוה יותר, לרוב יהיו פחותות בהרבה מסך הנקודות שיתקבלו על ידי 8 חזרות נוספות.

 

 

ד. ספורטאי משקולנות בעל משקל גוף כבד, נניח 125 ק"ג, מהווה אתגר לא פשוט למתכונת ליגת הברזל. הוא אמנם חזק מאוד, אך מנגד קשה למצוא קבוצה שהוא יוכל להצטרף אליה ועדיין לא תעבור את רף ה-300 ק"ג!

 

נניח ואותו ספורטאי לוחץ בנץ' פרס ל-190 ק"ג לחזרה, אשר בהינתן עבודת חזרות הופכים להיות 135 ק"ג ל-18 חזרות. עליו למצוא חבר קבוצה שני במשקל גוף מכובד דיו של 100 ק"ג, היכול ללחוץ את המשקל לכ-10 פעמים. חבר הקבוצה האחרון, במשקל גוף של עד 75 ק"ג, צריך ללחוץ את אותם 135 ק"ג לחזרה בודדת, והרי לנו 29 חזרות קבוצתיות! לא רע בכלל!

 

 

אופי התחרות:

 

א. קבוצה הינה שלשה מתחרים במשקל גוף כולל עד 300 ק"ג. שני מתחרים בלבד לא יהוו קבוצה, וכמובן לא ארבעה ויותר.

ב. הקבוצה בוחרת משקל עבודה אחיד, וכל אחד מרים אותו למספר החזרות הגבוה ביותר שביכולתו.

ג. לחיצה בודדת מזכה בנקודות בסך משקל העבודה שהורם. כל לחיצה נוספת מזכה בחצי מספר הנקודות. הקבוצה הזוכה, הגיעה למספר הנקודות הגבוה ביותר. לדוגמה: חברי הקבוצה בחרו 120 ק"ג. הראשון לחץ פעם אחת, ומקבל 120 נקודות. השני לחץ פעמיים, ומקבל 180 נקודות. השלישי לחץ עשר פעמים, ומקבל 1200 נקודות. סך נקודות הקבוצה: 960.

ד. מספר ההרמות לכל קבוצה מוגבל לסך 30 הרמות. הרמות מעבר לסך זה לא יזכו בניקוד.

ה. במידה ושתי קבוצות מגיעות לניקוד מקסימלי זהה, יערך ביניהן מקצה נוסף שבו תקבע זהות המנצח והמקום השני. המקצה יערך על אותו משקל קבוצתי קודם של כל אחת מהקבוצות, אך בפעם הזו לא תהיה הגבלת ה-30 חזרות, למספר החזרות המקבלות ניקוד.

ו. שקילה נערכת בסמוך לתחרות בלבד.

ז. בעת ההרשמה יש לציין את משקל העבודה הנבחר על ידי כל קבוצה. ניתן לשנות את המשקלים, על ידי הודעה בכתב למזכירות, עד תחילת כל מקצה.

ח. בזמן התחרות, קבוצה תיכנס על פי סדר לביצוע המקצה שלה. על חברי הקבוצה לסדר בעצמם תוך לא יאוחר מ-3 דקות את משקלי העבודה ולהתחיל בביצוע התרגיל. כמו כן, בעת מקצה רלוונטי כסקוואט או בנץ' פרס - עליהם לשמור על חברם המבצע את התרגיל.

ט. בתוך המקצה הקבוצתי, ניתן להמתין לא יותר מ-60 שניות, בין מתחרה למתחרה.

י. כל חברי הקבוצה חייבים להרים לפחות פעם אחת את משקל העבודה שבחרו. אם אפילו אחד מהם לא מרימו לפעם בודדת - ניקוד הקבוצה יהיה 0.

יא. אין ספורטאי רשאי להתמודד בשתי קבוצות באותו המקצה.

יב. כל מקרה שיפוטי שאינו מוזכר במפורש בכללים אלה, הנוהג יהיה על פי המקובל בעולם הפאוורליפטינג, ובכפוף לשיקול דעתו של הוגה התחרות: אליהו הנקין.

יג. בתחרות הנוכחית יערכו מקצי בנץ' פרס ומקצי דדליפט נפרדים.

 

 

כללי שיפוט, בנץ':

 

א. אמנם אין צורך בהמתנה לפקודת שיפוט: "עלה" - על פי כללי הבנץ' פרס של הפאוורליפטינג, אך יש צורך בנגיעה מורגשת בחזה, ללא 'הקפצת' המוט.

ב. יש לנעול את המוט באופן מלא.

ג. על הישבן להיות במגע מלא עם הספסל לכל אורך ההרמה וההורדה. על הרגליים אף הן להיות במגע מלא עם הקרקע. מותר לנתק ישבן לצורך 'סידור' הישיבה על הספסל, בין חזרה לחזרה, כמו גם הרגליים, כל עוד הידיים נעולות באורך מלא.

ד. אסור להחזיר את המוט למעמדים בין חזרה לחזרה.

ה. על חבר הקבוצה שסייע להוצאת המוט, לזוז מייד הצידה לאחר ההוצאה.

ו. השופט/כרוז סופר את החזרות בקול רם. חזרה לא חוקית, לא נספרת.

 

 

כללי שיפוט, דדליפט:

א. אסורה הקפצת המוט בעת הנגיעה בקרקע. על המוט להגיע למצב חוסר תנועה מלא, טרם הרמתו הבאה.

ב. יש לנעול את המוט באופן מלא.

ג. אסורות רצועות אחיזה.

ד. אסור לעמוד בין חזרה לחזרה. חובה להישאר בגוף כפוף. הזדקפות בעת ביצוע התרגיל פירושה סיום התרגיל. מנגד כל עוד נשארים במצב כפוף, ניתן להמתין מעט בין חזרה לחזרה, כל עוד זמן ההמתנה לא עולה על 20 שניות.

ה. מותרים כל סוגי האחיזה החופשית במוט הדדליפט.

ו. השופט/כרוז סופר את החזרות בקול רם. חזרה לא חוקית, לא נספרת.

bottom of page