top of page

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

ניהול אומניות לחימה

גיל
פירוט
אנגלית
שם
תמונה
הגנה עצמית
14-120
היאבקות בסגנון חופשי: אומנות לחימה הכוללת שילוב הנקודות החזקות של סגנונות שונים של אומנויות לחימה.
MMA
מ.מ.ה
11-120
איגרוף תאילנדי: איגרוף תאילנדי היא אמנות לחימה עתיקה שמוצאה מתאילנד ונקראת בשם מואי תאי. אמנות לחימה זו מתירה כמעט הכל לכן קרב זה נקרא גם קרב שמונת האיברים: ידיים, רגליים, מרפקים, בירכיים.
איגרוף תאילנדי
קרב מגע: שיטה ייחודית ישראלית להגנה עצמית ולהתמודדות קרבית. קרב מגע הוא שיטה מוגדרת ומסודרת ונחשבת ליעילה ביותר להגנה עצמית, התמודדות קרבית ושיפור היכולת המנטאליות והפיזיות.
קרב מגע
ג'יו ג'יטסו ברזילאי: אומנות לחימה שפותחה בברזיל. לוחמי ג'יו ג'יטסו ברזילאי מתמקדים בגראפלינג ולחימה על הקרקע, ומטרתם להגיע לעמדת שליטה ביריב ומשם להכניעו. בג'יו ג'יטסו ברזילאי, מנצל המתחרה את הטכניקה הנכונה ואת השימוש בתנופה ובמנוף ופחות בכוחו, כמו כן משלבים בג'יו ג'יטסו אימוני הגנה עצמית המבוססים על הטלות, הפלות חניקות ובריחים.
barzilian jiu-jitsu
ג'יו ג'יטסו ברזילאי
היאבקות בסגנון חופשי: אומנות לחימה הכוללת שילוב הנקודות החזקות של סגנונות שונים של אומנויות לחימה.
היאבקות בסגנון חופשי
טאקוונדו: אומנות לחימה קוריאנית אולימפית המבוססת על זריזות ותנועות האגן בניגוד לכח ישיר ומדגישה את השימוש ברגליים.
Taekwondo
טאקוונדו
הוסף תמונה
bottom of page