תחרות

ליגת הברזל 2018

תחרות הרמת משקולות לגברים בניהולו של מר ישראל, מרדכי בוכניק

 התקיימה יום ראשון 24/6/18

הרשמה ושקילה 16:30-18:30 

תחילת התחרות 19:00

הליך וכללי התחרות:

1- יתקיימו שני מקצים: בנצ' פרס ודד-ליפט.

2- המתחרים יבנו לעצמם קבוצה בת 3  חברים. משקלם הכולל של חברי הקבוצה לא יעלה על 300 ק''ג ביחד.

3- כל קבוצה תבחר לעצמה משקל אחיד להרמה כאשר כל חבר קמהבוצה בתורו ירים את המשקל שנקבע במספר החזרות הגבוה ביותר.

4- הרמה בודדת מזכה בנקודות בסך המשקל שהורם: 120 ק"ג = 120 נקודות,  כל הרמה נוספת מזכה בחצי מספר הנקודות: 120 ק"ג = 60 נקודות.

5- כל חברי הקבוצה יכולים להרים בסה"כ ביחד 30 חזרות.

6- הקבוצה הזוכה היא הקבוצה שהשיגה את כמות הנקודות הגבוהה ביותר ואלו הפרסים:

מקום ראשון: 2,000 ₪ במזומן

    מקום שני: 1,000 ₪ במזומן

    מקום שלישי:  500 ₪ במזומן

כמו כן תתקיים תחרות משקל גוף במקצה מתח. ואלו הפרסים:

   

מקום ראשון: 3 חודשי מנוי במתנה

    מקום שני: 2 חודשי מנוי במתנה

    מקום שלישי:  חודש מנוי במתנה

התחרות מיועדת לגברים בלבד!

מתחרה צריך להירשם עד  שעה לפני התחרות לבנות קבוצה ולהישקל.

Gym

הרשמו לעדכונים.

kosher gym מכון כושר מתקדם לגברים בלבד
שטנר 3, ירושלים
02-994-3000
gym@koshergym.com
  • Facebook
  • YouTube